My Profile Photo

IT-Gården


En ideell förening med mål att skapa en generationsöverskridande fritidsgård för alla med IT/Teknik intresse!


Om oss

och alla som stöttar organisationen i vårt uppdrag att öppna en ny plats för alla med IT/Teknik intresse.

Ändamål

Att skapa en generationsöverskridande fritidsgård för alla med IT-/Teknikintresse. Där det bedrivs Data-/IT-aktiviteter, projekt, workshops, och events med fokus på yngre generationer; men även för yrkesverksamma, vuxna som vill byta yrke, samt nyanlända.

En plats där grundskole- och gymnasieelever väcker och utvecklar sina IT- och teknik- intressen tillsammans med studenter och yrkesaktiva. Med syfte att öka kunskap och färdigheter samt öka intresse för universitetets, yrkeshögskolornas, och andra utbildnings institutioners Data/IT program, som i följd leder till tillförd arbetskraft inom sektorn. Att inspirera flera, inklusive vuxna, till IT och teknik.

Historia

I slutet av 2018 skapades den ideella förening IT-Gården. Mikroprocessorn Micro:bit,skapad av BBC för att användas i utbildningssyfte, valdes för att lära ut programmering och problem lösning. Sedan dess har vi:

 1. Ran a youth recreational center in Teknikum; teaching micro:bits, Arduino and providing guidance
 2. Moved in to our own facilities in Videum Science Park (VSP).
 3. Held one of Växjö's summer camps, for ages 10-15; teaching micro:bit and 2D game development.
 4. Had three weeks of "Open House" during the summer; teaching micro:bits, Arduino and providing guidance.
 5. Assisted in the project Make IT Happen; teaching micro:bit at schools in the Kronoberg region.
 6. Assisted LNU at the *event Digitala Kompetensdagen*; by showcasing micro:bit projects to teachers of Sweden. Providing code and ideas for them to use when teaching.
 7. Assisted the new Engino project; teaching teachers how to use Engino so they can later teach their own puplies.
 8. During 2020 we:

 9. Started our InMoov project, that 3D prints, builds and programs a full sized robot.
 10. Held our second summer camp in corporation with Växjö municipality
 11. Held micro:bit workshops in VSP for new IT students
 12. Were asked to collaborate in prototyping a IoT growhouse, controlled by micro:bits
 13. So far during 2021 we:

 14. Are currently constructing and programming an IoT growhouse
 15. Developed a 3-year plan together with LNU and VSP, that will see the organisation expand, starting this fall, and fullfil its goal of becoming a new open place in Växjö.

Media artiklar

Samarbeten & Sponsorer

Linnéuniversitetet (Fakulteten för teknik)

Videum Science Park

Visma